torsdag 15. mai 2008

Jeg har blitt tagget

Jeg ble tagget av Theme Melck.

Pick up the nearest book.
Open on page 123.
Find the fifth sentence.
Post the next three sentences.
Tag five people, and acknowledge who tagged you.

Den nærmeste boken er en pensumbok jeg leser. Jonathan Culler - Structuralist Poetics

Femte setning på side 123:

'Marcel, waiting to be introduced to the "jeune filles en fleurs", perpares to display "the kind of questioning glance which reveala not surprise but the desire to look surprised - such bad actors are we, or such accopmlished physiognomist". So it is with many signifying acts.'

Kapittelet heter "Structuralism and linguistic models".

Jeg orket ikke å skrive inn den tredje og siste setningen. Det er et kjempelangt sitat. Blæh. Wish me luck på eksamen.

Jeg tagger Sjokoladepiken, Julie, Martinemonster, 45Hasle, Mirazandar

2 kommentarer:

Jørn Roeim sa...

Så det var det som skulle til for å få deg til å skrive om litteratur ... :-)

Eva sa...

Ja, du sier noe. Jeg er kanskje litt lei av å skrive om littetatur fordi jeg må gjøre det hele tiden i forbindelse med studiene mine. Dessuten har jeg så lett for å enten bli veldig vitenskapelig og informativ, eller få skrivesperre. Dessuten har jeg ikke blitt inspirert :)